Телевизии во Патишка Река

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 ? МРТ 1 Патишка Река-1, (приема од Водно)
 ? RTM 2 Патишка Река-1, (приема од Водно)
 ? МРТ 1 Патишка Река-2, (приема од Патишка Река-1)
 ? RTM 2 Патишка Река-2, (приема од Патишка Река-1)
  

Репетитор Патишка Река-1


Географски координати: 21°19'14"E / 41°51'47"N, надморска височина (кота терен): 1078 м. Репетитор Патишка Река-2