Телевизии во Билино

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 45 МРТ 1 Билино, (приема од Туртел)
 50 МРТ Собраниски канал Билино, (приема од Туртел)
 58 RTM 2 Билино, (приема од Туртел)
  

Репетитор Билино


Географски координати: 22°12'12"E / 42°15'07"N, надморска височина (кота терен): 1465 м.