Крива Паланка 1330, ул. Партизанска 24
тел. +389 031/ 375 315
мобилни: (+389) 070/ 282 205, 071/ 906 969
e-mail: zlatenkanal@gmail.com
web-site: www.facebook.com/pages/Zlaten-Kanal/205833346150488

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Крива Паланка 586
(35)
Мартиница