Телевизија Свет првиот сигнал во македонскиот етер го испрати на 14 Февруари 1993 година. Програмскиот концепт на телевизијата е насочен кон гледачите на подрачјето на општина Свети Николе, Штип и Кочани со автентичен информативен и забавен карактер. Главниот сегмент на програмската ориентација на ТВ Свет произлегува од нејзиниот карактер на комерцијална телевизиска станица во кој доминира информативниот профил изразен преку секојдневна понуда на вести и актуелности од општината. Сеопфатноста, добриот баланс и понуда на актуелни информативни емисии за телевизиската станицата обезбеди големо влијание во јавноста во нашиот регион и пошироко. ТВ Свет е Трговско друштво кое во целост е во приватна сопственост и се издржува исклучиво од вршење на рекламни услуги.

Свети Николе 2220, ул. Македонска 29
телефон/факс: (+389) 032/ 443 797
e-mail: tvsvet@hotmail.com
web-site: www.tvsvet.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Свети Николе 522
(27)
Свети Николе