Гевгелија 1480, ул. Ристо Фршинин 44
тел. +389 034/ 215 950
e-mail: tvnova@yahoo.com

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Гевгелија  23 Мрзенски рид