Телевизии во Кованци

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
586
(35)
МРТ 1 Кованци, (приема од Боскија)
 61 МРТ Собраниски канал Кованци, (приема од Боскија)