Радиостаници во Сопотница

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  88.4 МРТ Радио Скопје до село Жван, PRVA
  91.0 МРТ Радио 2 до село Жван, VTORA
  97.3 RTM Radio e Maqedonisë 3 до село Жван, TRETA
 

Телевизии во Сопотница

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 до село Жван, (приема од Пелистер)
650
(43)
RTM 2 до село Жван, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Сопотница (до село Жван)


Географски координати: 21°10'00"E / 41°17'00"N, надморска височина (кота терен): 1000 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија