Телевизии во Лазарополе

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 Лазарополе-2, (приема од Лазарополе-1)
 11 МРТ 1 Лазарополе-1, (приема од Дебар, Стогово)
 36 RTM 2 Лазарополе-2, (приема од Лазарополе-1)
 39 МРТ Собраниски канал Лазарополе-2, (приема од Лазарополе-1)
 47 RTM 2 Лазарополе-1, (приема од Дебар, Стогово)
 53 МРТ Собраниски канал Лазарополе-1, (приема од Дебар, Стогово)
  

Репетитор Лазарополе-1


Географски координати: 20°41'34"E / 41°32'30"N, надморска височина (кота терен): 1330 м.

Репетитор Лазарополе-2


Географски координати: 20°41'40"E / 41°32'2"N, надморска височина (кота терен): 1330 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија