Телевизии во Орашје

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 23 МРТ 1 Орашје, (приема од Попова Шапка)
 27 RTM 2 Орашје, (приема од Попова Шапка)
 45 МРТ Собраниски канал Орашје, (приема од Попова Шапка)
  

Репетитор Орашје


Географски координати: 20°8'51"E / 42°7'41"N, надморска височина (кота терен): 715 м.