Телевизии во Ростуша

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 Ростуша, (приема од Дебар, Стогово)
 43 RTM 2 Ростуша, (приема од Дебар, Стогово)
 48 Телевизија Жупа Присојница
 49 МРТ Собраниски канал Ростуша, (приема од Дебар, Стогово)
 55 Телевизија Жупа Ростуша - Дабје
  

Репетитор Ростуша


Географски координати: 20°36'41"E / 41°36'39"N, надморска височина (кота терен): 880 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија