Телевизии во Селце

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 46 МРТ Собраниски канал Селце, (приема од Сува гора)
 53 МРТ 1 Селце, (приема од Сува гора)
 60 RTM 2 Селце, (приема од Сува гора)