Радиостаници во Србиново

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  91.5 МРТ Радио Скопје Србиново, PRVA
100.4 RTM Radio e Maqedonisë 3 Србиново, TRETA
 

Телевизии во Србиново

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   6 МРТ 1 Србиново, 5 W (приема од Попова Шапка)
 41 RTM 2 Србиново, 5 W, (приема од Попова Шапка)
 49 МРТ Собраниски канал Србиново, (приема од Тетово, Попова Шапка)
  

Репетитор Србиново


Географски координати: 20°56'56"E / 41°41'45"N, надморска височина (кота терен): 860 м.