Телевизии во Теново

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 12 МРТ 1 Сува гора, (приема од Попова Шапка)
 21 RTM 2 Сува гора, (приема од Попова Шапка)
 24 МРТ Собраниски канал Сува гора, (приема од Попова Шапка)
 36 TV Art Сува Гора
 50 Телма Телевизија Сува гора
 57 Канал 5 Телевизија Сува гора
 68 Televizioni Alsat-M Сува гора
  

Репетитор Сува гора


Репетиторот на планината Сува Гора над село Теново покрива с радио и телевизиски сигнал градовите Тетово и Гостивар. Географски координати: 20°59'0"E / 41°54'0"N, надморска височина (кота терен): 600 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија