ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Битола  58 Пивара
Велес  52 Башино село
Гевгелија  50 Гевгелија
Делчево  49 Голак
Кичево  53 Цоцон
Кочани  27 Зрновци
Куманово  50 Куманово
Македонски Брод  28 Локвица
Неготино  31 Серта
Отешево  25 Отешево
Охрид  34 Гореничка чука
Ресен  43 Сопотско
Свети Николе  60 Ѓуриште
Скопје  33 Раштак
Скопје  47 Средно Водно
Тетово  52 Калето
Тополчани  62 Тополчани
Црвена Вода  52 Црвена Вода / Песочани
Интернет емитување формат
Гледај вести од А1 Real Media Video 79 kbps
Гледаj временска прогноза од А1 Real Media Video 79 kbps
За уште програми онлајн кликнете тука
За А1 Телевизија  А1 Телевизија е првиот приватен електронски медиум во земјава. Иако првите новинари беа дојдени главно од Македонско радио, оваа телевизиска куќа создаде свој кадар, кој се одликува со препознатлив репортерски стил. Првиот сигнал го доби на 20 јануари 1993 година, а национална концесија доби през 2001 година. А1 придонесе за јакнење на одговорноста на јавниот, на приватниот и на граѓанскиот сектор.

  А1, особено со информативната програма, придонесе и во промоцијата и во заштитата на човековите права, во поддршка на ненасилно разрешување на конфликтите, особено на конфликтот во Македонија во 2001 година, во воспоставување на фер и демократски изборни процеси.

  Што се однесува до забавниот дел, оваа телевизија презема емисии од други продукциски куќи. Едни од најгледаните забавни емисии, како "Вртелешка" и "Дом и дизајн" се од друга продукција.

  Цели на А1 се: брзо и навремено информирање, вистинска информација и професионалност. Тие се темелат врз: храброст - информативниот пристап темелен врз непристрасноста, независноста, објективноста, вистинитоста, самостојноста во работењето; креативност - можност за авторско изразување (проекти и начини на изразување што се за првпат применети во земјата); гледачите - тоа се оние за кои постои овој медиум и чие мислење е основа за неговата работа.

  Награди: 2000 година - награда за објективно информирање 2000 за А1 Информативна програма од Здружението на новинарите на Македонија; 2003 година - Наградата за граѓанско општество и демократија за долгогодишен придонес.

Скопје 1000, ул. Перо Наков 60
тел. +389 2 2550 301, 2550 355
факс +389 2 2550 330, 2550 360
e-mail: desk95@a1.com.mk, marketing@a1.com.mk
web-site: www.a1.com.mk